Hyundai Prices 2019 - BAHRAIN

Hyundai Sonata 2019 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Sonata 2019 2.4L Base
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 7,900
Hyundai Sonata 2019 2.4L Top
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 10,500

Hyundai Accent 2019 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Accent 2019 1.4L Base
1.4 | Petrol | Automatic
BHD 4,900
Hyundai Accent 2019 1.6L (Full Option)
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 4,900
Hyundai Accent 2019 1.6L Mid Option
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 4,900

Hyundai Veloster 2019 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Veloster 2019 1.6L Base
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 7,100
Hyundai Veloster 2019 1.6L Top
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 8,500

Hyundai Grand Santa Fe 2019 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Grand Santa Fe 2019 3.3L FWD
3.3 | Petrol | Automatic
BHD 9,900
Hyundai Grand Santa Fe 2019 3.3L AWD Base
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 10,500
Hyundai Grand Santa Fe 2019 3.3L AWD Top
3.3 | Petrol | Automatic
BHD 14,000

Hyundai Azera 2019 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Azera 2019 3.5L V6 (Base)
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 12,000

Hyundai Creta 2019 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Creta 2019 1.6L Basic
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 5,900
Hyundai Creta 2019 1.6L Mid
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 6,900
Hyundai Creta 2019 1.6L Top
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 7,300
Hyundai Creta 2019 1.6L Top
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 7,300

Hyundai Elantra 2019 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Elantra 2019 1.6L GL
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 5,500
Hyundai Elantra 2019 2.0L GL
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 7,500
Hyundai Elantra 2019 2.0L GLS
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 8,100

Hyundai Grand i10 2019 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Grand i10 2019 1.2 GLS H/B
1.2 | Petrol | Automatic
BHD 4,300

Hyundai H1 2019 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai H1 2019 3-Seater Cargo Van
2.4 | Petrol | Manual
BHD 7,900
Hyundai H1 2019 6-Seater Cargo Van
2.4 | Petrol | Manual
BHD 8,900
Hyundai H1 2019 9-Seater Passenger Van
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 9,500
Hyundai H1 2019 12-Seater Passenger Van
2.4 | Petrol | Manual
BHD 10,000
Hyundai H1 2019 2.5 GLS M/T (12-seater)
2.5 | Diesel | Manual
BHD 10,000

Hyundai Tucson 2019 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Tucson 2019 2.0L Base (FWD)
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 7,500
Hyundai Tucson 2019 2.0L Mid Option (AWD)
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 8,500
Hyundai Tucson 2019 2.4L Full Option (AWD)
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 9,200
Hyundai Tucson 2019 2.4L GLS (AWD)
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 11,000

Hyundai Sonata 2018 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Sonata 2018 2.4L Base
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 7,900
Hyundai Sonata 2018 2.4L Top
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 10,500

Hyundai Accent 2018 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Accent 2018 1.6L GL (Base)
1.6 | Petrol | Automatic
BHD DISCONTINUED
Hyundai Accent 2018 1.6L GL DAB (ABS)
1.6 | Petrol | Automatic
BHD DISCONTINUED
Hyundai Accent 2018 1.6L GL Highline Exclusive
1.6 | Petrol | Automatic
BHD DISCONTINUED
Hyundai Accent 2018 1.6L GL SR
1.6 | Petrol | Automatic
BHD DISCONTINUED
Hyundai Accent 2018 1.4L Base
1.4 | Petrol | Automatic
BHD 5,200
Hyundai Accent 2018 1.6L Mid Option
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 6,400
Hyundai Accent 2018 1.6L (Full Option)
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 6,900

Hyundai Veloster 2018 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Veloster 2018 1.6L Base
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 7,100
Hyundai Veloster 2018 1.6L Top
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 8,500

Hyundai Grand Santa Fe 2018 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Grand Santa Fe 2018 3.3L FWD
3.3 | Petrol | Automatic
BHD 9,900
Hyundai Grand Santa Fe 2018 3.3L AWD Base
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 10,500
Hyundai Grand Santa Fe 2018 3.3L AWD Top
3.3 | Petrol | Automatic
BHD 14,000

Hyundai Azera 2018 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Azera 2018 3.5L V6 (Base)
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 12,000
Hyundai Azera 2018 3.5L V6 (Full Option)
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 14,100

Hyundai Creta 2018 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Creta 2018 1.6L Basic
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 5,900
Hyundai Creta 2018 1.6L Mid
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 6,900
Hyundai Creta 2018 1.6L Top
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 7,300

Hyundai Elantra 2018 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Elantra 2018 1.6L GL
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 5,500
Hyundai Elantra 2018 2.0L GL
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 7,500
Hyundai Elantra 2018 2.0L GLS
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 8,100

Hyundai Grand i10 2018 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Grand i10 2018 1.2 GLS H/B
1.2 | Petrol | Automatic
BHD 4,300

Hyundai H1 2018 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai H1 2018 3-Seater Cargo Van
2.4 | Petrol | Manual
BHD 7,900
Hyundai H1 2018 6-Seater Cargo Van
2.4 | Petrol | Manual
BHD 8,900
Hyundai H1 2018 9-Seater Passenger Van
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 9,500
Hyundai H1 2018 12-Seater Passenger Van
2.4 | Petrol | Manual
BHD 10,000
Hyundai H1 2018 2.5 GLS M/T (12-seater)
2.5 | Diesel | Manual
BHD 10,000

Hyundai Santa Fe 2018 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Santa Fe 2018 2.4L FWD
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 8,900
Hyundai Santa Fe 2018 2.4L AWD Top
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 10,500
Hyundai Santa Fe 2018 3.3L AWD Base
3.3 | Petrol | Automatic
BHD 11,500
Hyundai Santa Fe 2018 2.4L Mid
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 11,900
Hyundai Santa Fe 2018 3.3L AWD Top
3.3 | Petrol | Automatic
BHD 14,000

Hyundai Tucson 2018 Prices

Car Version Specs Price
Hyundai Tucson 2018 1.6L GL (FWD)
1.6 | Petrol | Automatic
BHD DISCONTINUED
Hyundai Tucson 2018 1.6L GLS
1.6 | Petrol | Automatic
BHD DISCONTINUED
Hyundai Tucson 2018 1.6L GLS Plus
1.6 | Petrol | Automatic
BHD DISCONTINUED
Hyundai Tucson 2018 1.6L GLS SR (Full Option)
1.6 | Petrol | Automatic
BHD DISCONTINUED
Hyundai Tucson 2018 1.6L GLS SR (Full Option) Red Pack
1.6 | Petrol | Automatic
BHD DISCONTINUED
Hyundai Tucson 2018 2.0L Base (FWD)
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 7,500
Hyundai Tucson 2018 2.0L Mid Option (AWD)
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 8,500
Hyundai Tucson 2018 2.4L Full Option (AWD)
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 9,200
Hyundai Tucson 2018 2.4L GLS (AWD)
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 11,000

Popular New Car Prices in BAHRAIN