Honda Prices 2018-2019 - BAHRAIN

Honda City 2019 Prices

Car Version Specs Price
Honda City 2019 1.5L DX
1.5 | Petrol | CVT
BHD 5,300
Honda City 2019 1.5L LX
1.5 | Petrol | CVT
BHD 5,900
Honda City 2019 1.5L EX
1.5 | Petrol | CVT
BHD 6,500

Honda Accord 2019 Prices

Car Version Specs Price
Honda Accord 2019 1.5T LX
1.5 | Petrol | Automatic
BHD 9,300
Honda Accord 2019 1.5T Sport
1.5 | Petrol | Automatic
BHD 10,300
Honda Accord 2019 1.5T EX
1.5 | Petrol | Automatic
BHD 11,800
Honda Accord 2019 2.0T Sport
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 13,900

Honda Civic 2019 Prices

Car Version Specs Price
Honda Civic 2019 1.6L LX
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 7,000
Honda Civic 2019 1.6L DX
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 7,300
Honda Civic 2019 2.0 LX
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 7,300
Honda Civic 2019 2.0 EX
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 7,900
Honda Civic 2019 1.5 RS
1.5 | Petrol | Automatic
BHD 9,600

Honda CR-V 2019 Prices

Car Version Specs Price
Honda CR-V 2019 1.5T EX (2WD)
1.5 | Petrol | Automatic
BHD 9,600
Honda CR-V 2019 LX (2WD)
2.4 | Petrol | CVT
BHD 9,700
Honda CR-V 2019 LX Plus (2WD)
2.4 | Petrol | CVT
BHD 10,600
Honda CR-V 2019 EX Plus (AWD)
2.4 | Petrol | CVT
BHD 12,000
Honda CR-V 2019 Touring (AWD)
2.4 | Petrol | CVT
BHD 13,200

Honda Accord Coupe 2019 Prices

Car Version Specs Price
Honda Accord Coupe 2019 2.4L EX
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 9,500
Honda Accord Coupe 2019 3.5L EX
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 13,500

Honda Odyssey 2019 Prices

Car Version Specs Price
Honda Odyssey 2019 3.5L LX
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 14,000
Honda Odyssey 2019 3.5L EXL
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 15,500
Honda Odyssey 2019 3.5L Touring
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 17,500

Honda Odyssey J 2019 Prices

Car Version Specs Price
Honda Odyssey J 2019 2.4 EX
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 10,500
Honda Odyssey J 2019 2.4 EX V
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 12,000

Honda Pilot 2019 Prices

Car Version Specs Price
Honda Pilot 2019 3.5 EX (2WD)
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 11,900
Honda Pilot 2019 3.5 EX-L
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 16,000

Honda City 2018 Prices

Car Version Specs Price
Honda City 2018 1.5L DX
1.5 | Petrol | CVT
BHD 5,300
Honda City 2018 1.5L LX
1.5 | Petrol | CVT
BHD 5,900
Honda City 2018 1.5L EX
1.5 | Petrol | CVT
BHD 6,500

Honda Accord 2018 Prices

Car Version Specs Price
Honda Accord 2018 1.5T LX
1.5 | Petrol | Automatic
BHD 9,300
Honda Accord 2018 1.5T Sport
1.5 | Petrol | Automatic
BHD 10,300
Honda Accord 2018 1.5T EX
1.5 | Petrol | Automatic
BHD 11,800
Honda Accord 2018 2.0T Sport
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 13,900

Honda Civic 2018 Prices

Car Version Specs Price
Honda Civic 2018 1.6L LX
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 7,000
Honda Civic 2018 1.6L DX
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 7,300
Honda Civic 2018 2.0 LX
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 7,300
Honda Civic 2018 2.0 EX
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 7,900
Honda Civic 2018 1.5 RS
1.5 | Petrol | Automatic
BHD 9,600

Honda CR-V 2018 Prices

Car Version Specs Price
Honda CR-V 2018 1.5T EX (2WD)
1.5 | Petrol | Automatic
BHD 9,600
Honda CR-V 2018 LX (2WD)
2.4 | Petrol | CVT
BHD 9,700
Honda CR-V 2018 LX Plus (2WD)
2.4 | Petrol | CVT
BHD 10,600
Honda CR-V 2018 EX Plus (AWD)
2.4 | Petrol | CVT
BHD 12,000
Honda CR-V 2018 Touring (AWD)
2.4 | Petrol | CVT
BHD 13,200

Honda Accord Coupe 2018 Prices

Car Version Specs Price
Honda Accord Coupe 2018 2.4L EX
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 9,500
Honda Accord Coupe 2018 3.5L EX
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 13,500

Honda Odyssey 2018 Prices

Car Version Specs Price
Honda Odyssey 2018 3.5L LX
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 14,000
Honda Odyssey 2018 3.5L EXL
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 15,500
Honda Odyssey 2018 3.5L Touring
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 17,500

Honda Odyssey J 2018 Prices

Car Version Specs Price
Honda Odyssey J 2018 2.4 EX
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 10,500
Honda Odyssey J 2018 2.4 EX V
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 12,000

Honda Pilot 2018 Prices

Car Version Specs Price
Honda Pilot 2018 3.5 EX (2WD)
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 11,900
Honda Pilot 2018 3.5 EX Plus (AWD)
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 13,500
Honda Pilot 2018 3.5 EX-L
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 16,000
Honda Pilot 2018 3.5 Touring
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 17,500

Honda City 2017 Prices

Car Version Specs Price
Honda City 2017 1.5L DX
1.5 | Petrol | CVT
BHD 5,300
Honda City 2017 1.5L LX
1.5 | Petrol | CVT
BHD 5,900
Honda City 2017 1.5L EX
1.5 | Petrol | CVT
BHD 6,500

Honda Accord 2017 Prices

Car Version Specs Price
Honda Accord 2017 2.4L LX
2.4 | Petrol | CVT
BHD DISCONTINUED
Honda Accord 2017 2.4L LX Plus
2.4 | Petrol | CVT
BHD 9,500
Honda Accord 2017 2.4L EX
2.4 | Petrol | CVT
BHD DISCONTINUED
Honda Accord 2017 2.4L EXL
2.4 | Petrol | CVT
BHD 11,000
Honda Accord 2017 2.4L EX Plus
2.4 | Petrol | CVT
BHD 11,500
Honda Accord 2017 3.5L V6 EX
3.5 | Petrol | Automatic
BHD DISCONTINUED
Honda Accord 2017 3.5L V6 Sport
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 13,000

Honda Civic 2017 Prices

Car Version Specs Price
Honda Civic 2017 1.6L DX Plus
1.6 | Petrol | Automatic
BHD DISCONTINUED
Honda Civic 2017 1.6L EXi
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 7,000
Honda Civic 2017 1.6L LX
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 7,000
Honda Civic 2017 1.6L LXi
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 7,000
Honda Civic 2017 1.6L DX
1.6 | Petrol | Automatic
BHD 7,300
Honda Civic 2017 2.0 LX
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 7,300
Honda Civic 2017 2.0 EX
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 7,900
Honda Civic 2017 2.0 EXi
2.0 | Petrol | Automatic
BHD 7,900
Honda Civic 2017 1.5 RS
1.5 | Petrol | Automatic
BHD 9,600

Honda CR-V 2017 Prices

Car Version Specs Price
Honda CR-V 2017 2.4 LX 2WD
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 9,000
Honda CR-V 2017 LX (2WD)
2.4 | Petrol | CVT
BHD 9,100
Honda CR-V 2017 LX Plus (2WD)
2.4 | Petrol | CVT
BHD 10,100
Honda CR-V 2017 2.4 LX
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 10,400
Honda CR-V 2017 2.4 EX
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 11,400
Honda CR-V 2017 EX Plus (AWD)
2.4 | Petrol | CVT
BHD 11,500
Honda CR-V 2017 2.4 EX-L
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 12,100
Honda CR-V 2017 Touring (AWD)
2.4 | Petrol | CVT
BHD 12,900

Honda Accord Coupe 2017 Prices

Car Version Specs Price
Honda Accord Coupe 2017 2.4L EX
2.4 | Petrol | Automatic
BHD 9,500
Honda Accord Coupe 2017 3.5L EX
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 13,500
Honda Accord Coupe 2017 3.5L HS
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 13,500

Honda Crosstour 2017 Prices

Car Version Specs Price
Honda Crosstour 2017 3.5L V6
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 15,000

Honda Jazz 2017 Prices

Car Version Specs Price
Honda Jazz 2017 1.5 LX
1.5 | Petrol | Automatic
BHD 5,000
Honda Jazz 2017 1.5 EX
1.5 | Petrol | Automatic
BHD 5,900

Honda Odyssey 2017 Prices

Car Version Specs Price
Honda Odyssey 2017 3.5 EXL
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 13,400
Honda Odyssey 2017 3.5 LX
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 13,400

Honda Odyssey J 2017 Prices

Car Version Specs Price
Honda Odyssey J 2017 2.4 EX
2.4 | Petrol | CVT
BHD 10,500
Honda Odyssey J 2017 2.4 EX V
2.4 | Petrol | CVT
BHD 12,000

Honda Pilot 2017 Prices

Car Version Specs Price
Honda Pilot 2017 3.5 EX (2WD)
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 11,900
Honda Pilot 2017 3.5 EX Plus (AWD)
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 13,500
Honda Pilot 2017 3.5 EX-L
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 16,000
Honda Pilot 2017 3.5 Touring
3.5 | Petrol | Automatic
BHD 17,500

Popular New Car Prices in BAHRAIN